Jesienny Wyścig po Kategorie

Turniej Szachowy z możliwością zdobycia kategorii szachowych

19-20.10.2019

 ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

UPRAWNIENI DO GRY:
Grupa A – dla zawodników z rankingiem od 1600 PZSzach i do 1600 FIDE – Turniej zgłoszony do FIDE
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5580/

Grupa B – dla zawodników z rankingiem 1400 PZSzach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5581/

Grupa C – dla zawodników z rankingiem 1200–1250 PZSzach
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5582/

Grupa D – dla zawodników z rankingiem 1000–1100 PZSzach (tylko sobota)
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5583/

WARUNKI FINANSOWE:
Wpisowe do Grupy A – 50 PLN, Grupy B, C, D – 30 PLN. Wpisowe płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie chessarbiter.com, emailem: rafal@siwik.pl
SMS: 78 3333 900 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek.

SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski lub kołowy (w zależności od frekwencji).
Grupa A, B i C na dystansie 7 rund, 30 minut na partię, plus 30 sekund na posunięcie
Grupa D na dystansie 5 lub 6 rund, 20 minut na partię, plus 10 sekund na posunięcie.

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota:
9:00 – 9:45 – przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników.
10:00 – Grupa A, B i C – rundy I–IV, Grupa D – wszystkie rundy i zakończenie

Niedziela:
10:00 – Grupa A, B i C – rundy V–VII
Zakończenie każdej grupy nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii w danej grupie.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
We wszystkich grupach można zdobywać kategorie szachowe. W każdej grupie trzech pierwszych zawodników otrzyma nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na rundę w grupie A, B i C wynosi 30 minut, a w grupie D – 20 minut. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia grup. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Informacja o turnieju znajduje się w Kalendarzu Szachowym. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Kursokonferencja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Szachowego

Kursokonferencja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Szachowego

Termin: 29.09.2018 (niedziela)

Miejsce: Wrocławski Klub Szachowy Hetman, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31 B

Uprawnieni do udziału w Konferencji sędziowskiej DZSzach: sędziowie zarejestrowani Dolnośląskim Związku Szachowym, posiadający licencję sędziowską PZSzach oraz opłaconą roczną opłatę za sędziowanie w 2019.

W Kursie sędziowskim na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową) może wziąć udział osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą składkę roczną za 2019 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska (minimum cztery turnieje jako sędzia asystent, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).

Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu:
a) przepisów gry FIDE
b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,
c) systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),
d) ustalania kolejności miejsc w turniejach,
e) obliczania norm na kategorie szachowe,
f) sprawozdań sędziowskich,
g) statusu sędziego szachowego

Opłata za kurs sędziowski wynosi 150 zł zgodnie z KOF 2019 pkt. 10.

Harmonogram
9:00 – 10:30 Kurs sędziowski cz. 1. – Przepisy gry FIDE
10:30 – 11:00 Konferencja: zmiany w przepisach, ewidencji zawodników
11:00 – 11:30 Wybory do Kolegium sędziów DZSzach
11:45 – ogłoszenie wyników wyborów – zakończenie części konferencyjnej.
12:00 – 14:00 Kurs sędziowski cz. 2. – Przepisy turniejowe, klasyfikacyjne, ewidencyjne, systemy rozgrywek, sprawozdawczość
14:30 – 15:30 Egzamin

Zgłoszenia przyjmuje Rafał Siwik, EMAIL: rafal@siwik.pl SMS: 78 3333 900

Wrześniowy Turniej Czekoladowy

Turniej Czekoladowy

Zakończył się szachowy Turniej Czekoladowy w Hetmanie.
W grupie A nie obyło się bez niespodziewanych wyników, ale i tak na czele uplasowali się faworyzowani “elowcy”:
1. Dahche, Abdel-Azziz 6,0 pkt.
2. Ślęczka, Krzysztof 5,5 pkt.
3. Ścisła, Oliwia 5,5 pkt.
Wszyscy z klubu MUKS MDK Śródmieście Wrocław.
Najlepszą nienagrodzoną dziewczynką była Rozalia Nowicka (WKSz Hetman).

W grupie B na podium w trójce zawodnicy naszego klubu:
1. Nowicki, Daniel (WKSz Hetman) 5,0 pkt.
2. Voronkova, Karolina (Wrocław) 4,0 pkt.
3. Vodennikov, Zakhar (WKSz Hetman) 4,0 pkt.
Najlepszą nienagrodzoną dziewczynką została Kaja Rządkowska.

Daniel, Zakhar i Kaja zdobyli IV kategorie. Gratulujemy!

Turniej przebiegał w wyjątkowo poważnej atmosferze. Zawodnicy na początku sezonu zaprezentowali duże zaangażowanie i skupienie, o czy świadczy panująca cisza podczas wszystkich rund!

Wyniki:
Grupa A :: Grupa B

Wrześniowy Turniej Czekoladowy dla dzieci

Zapraszamy na Turniej Czekoladowy do Hetmana!
TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie – Grupa A
TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie – Grupa B

KOMUNIKAT

GRUPA A – zgłoszona do FIDE szachów szybkich GRUPA B – o kategorie PZSZACH

ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
15 września 2019 r. (niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci.

GRUPY STARTOWE:

Grupa A – dla zawodników z co najmniej rankingiem PZSZach 1250. Grupa A zgłoszona do FIDE szachów szybkich.

Grupa B – dla zawodników bez kategorii lub rankingiem PZSzach co najwyżej 1250. Grupa B zgłoszona do klasyfikacji PZSZACH.

PROGRAM ZAWODÓW:

Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.

I runda dla obu grup – początek godz. 10:00.

Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE:
Dla obu grup – 20 PLN

ZGŁOSZENIA:
– formularze online na stronie: www.chessarbiter.com

– SMS: 604 51 45 45, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika,  datę urodzenia oraz grupę startową),
– lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.

W Grupie A na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek./ruch.

W Grupie B na dystansie 5-7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię + 15 sek./ruch.

Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:

Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. W obu grupach trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymują nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Hetmanie

W 4. turnieju szachów klasycznych wzięła udział rekordowa liczba zawodników – 54 osoby – byli zawodnicy z Brzegu, Opola, Rawicza, Nysy, Jeleniej Góry, Szczecina a nawet z Turcji! 5 zawodników uzyskało normy na III kategorię szachową. W turnieju zwyciężył Michał Bęś z naszego klubu, przed Kacprem Bochenkiem i Maciejem Kurtyczem. Szczegółowe wynik są na serwisie turniejowym, a poniżej przedstawiamy klasyfikację generalną cyklu.

Galeria zdjęć:

OMW - Klasyczne

Klasyfikacja generalna po 4. turniejach:

Seniorzy

M-ceNazwisko Imię1.2.3.4.SUMA (3)SUMA
1Bęś, Michał6,505,56,518,518,5
2Olchawa, Sławomir5,55,5541620
3Wójcik, Grzegorz54,54,5514,519
4Jankowski, Aleksander54,55014,514,5
5Kukulski, Konrad44341215
6Kuźmiński, Adam44431215
7Barański, Maciej3,5503,51212
8Kłapciński, Janusz043,53,51111
9Janda, Piotr33,53,501010
10Łoś, Maciej33,5329,511,5
11Bonczol, Wojciech2,5322,5810
12Mróz, Grzegorz2332810
13Czak, Jarosław03,502,566
14Galant, Ireneusz060066
15Domaradzki, Janusz Andrzej2,53005,55,5
16Pietraszko, Jakub000555
17Wianecki, Mateusz000555
18Pawlicz, Dariusz000555
19Frąc, Paweł000555
20Bujalski, Marcin500055
21Meder, Małgorzata121,504,54,5
22Dorosławski, Marek000444
23Skórzewski, Dominik000444
24Kresso, Paweł000444
25Kułtucki, Arkadiusz200244
26Meder, Sebastian130044
27Adamowicz, Paweł400044
28Majkowski, Jakub040044
29Krasicki, Bogusław0003,53,53,5
30Laszczowski, Adam0003,53,53,5
31Lisowski, Dariusz0003,53,53,5
32Homoncik Grzegorz3,50003,53,5
33Ćwikliński, Jacek03,5003,53,5
34Hertlein, Marcin000333
35Hamernik, Tomasz000333
36Bartłomiejczyk, Roman300033
37Romero Suarez,Luis300033
38Fici, Gabriele030033
39Gawlik, Paweł003033
40Semikolennykh, Ilia200022
41Stempin, Łukasz020022
42Konieczny, Robert0001,51,51,5
43Chocianowski Maciej0001,51,51,5
44Moczulski, Igor000000
45Trusewicz, Urszula000000

Seniorzy starsi

M-ceNazwisko Imię1.2.3.4.SUMA (3)SUMA
1Man, Konstanty044,54,51313
2Kaspryszyn, Jan433,5310,513,5
3Chromicz, Andrzej03,502,566
4Sułot, Zdzisław040044
5Gromnicki, Janusz003033

Kobiety

M-ceNazwisko Imię1.2.3.4.SUMA (3)SUMA
1Jurkowska, Magdalena5,54,553,51518,5
2Prędkiewicz, Paulina000555
3Meder, Małgorzata121,504,54,5
4Górska, Amelia3,50104,54,5
5Prędkiewicz, Emilia2,50002,52,5
6Lisowska, Joanna0002,52,52,5
7Lisowska, Hanna0002,52,52,5
8Kuska, Martyna000222
9Adamowicz, Matylda100011
10Trusewicz, Urszula000000

Juniorzy

M-ceNazwisko Imię1.2.3.4.SUMA (3)SUMA
1Tyszecki, Aliaksandr45,55,541519
2Jurkowska, Magdalena5,54,553,51518,5
3Bochenek, Kacper054,55,51515
4Grobelny, Mikołaj05,54413,513,5
5Kułtucki, Kamil4,5004,599
6Kopestyński, Michał004,548,58,5
7Olawiński, Eryk4222810
8Sułtanowski, Błażej4003,57,57,5
9Bieroński, Nikodem4,50307,57,5
10Kurtycz, Maciej0005,55,55,5
11Bakun, Bartłomiej4,51005,55,5
12Kuśnierz, Piotr04,5105,55,5
13Prędkiewicz, Paulina000555
14Kocierz, Paweł050055
15Meder, Jakub122055
16Konieczny, Kacper0004,54,54,5
17Homoncik, Gracjan1,53004,54,5
18Górska, Amelia3,50104,54,5
19Dahche, Abdel-Azziz000444
20Kuska, Bartosz000444
21Pawlicz, Filip000444
22Nocoń, Kacper400044
23Franek, Diana040044
24Radziejewski, Jakub3,50003,53,5
25Lewek, Jakub03,5003,53,5
26Trusewicz, Remigiusz000333
27Nocoń, Jakub300033
28Romero-Sobas, Jakub300033
29Styś Adam003033
30Ilski, Franciszek003033
31Girgin, Huseyin Seyfi0002,52,52,5
32Pelczarski, Wojciech0002,52,52,5
33Lisowska, Joanna0002,52,52,5
34Lisowska, Hanna0002,52,52,5
35Prędkiewicz, Emilia2,50002,52,5
36Kuska, Martyna000222
37Bartłomiejczyk, Kamil200022
38Jurkowska, Anna020022
39Olawińska, Marta020022
40Adamowicz, Matylda100011
41Kuczerenko, Adam010011
42Leniart, Alex000000

Niepełnosprawni

M-ceNazwisko Imię1.2.3.4.SUMA (3)SUMA
1Kłapciński, Janusz043,53,51111
2Łoś, Maciej33,5329,511,5
3Mróz, Grzegorz2332810
4Czak, Jarosław03,502,566
5Sułot, Zdzisław040044

Hammersmith Chess Club London vs Wrocław 4-7

Hammersmith Chess Club London vs Wroclaw

Dziś w Hetmanie miało miejsce interesujące wydarzenie szachowe. Gościliśmy zawodników Hammersmith Chess Club z Londynu, którzy zmierzyli się z zawodnikami wrocławskich klubów szachowych. Mecz rozegrano na 11 szachownicach. Zagrano tempem szachów szybkich (29 min + 30 s.)

Wyniki indywidualne na szachownicach:
Jakub Luberański – Ryszard Maciol (POL, 2169) 0-1
Karol Kwapisiewicz – Chris Skulte (AUS, 1953) 0-1
Maurycy Żerebiec – Carsten Pedersen (DEN, 2097) 1-0
Grzegorz Wójcik – Bajrush Kelmendi (ENG, 1942) 0-1
Piotr Madajczak – Paul Kennelly (ENG, 1704) 1-0
Jakub Madajczak – Adam Cranston (ENG,1694) 1-0
Tymon Jaworski – John White (ENG, 1795) 1-0
Krzysztof Raczek – David Lambert (ENG, 1600) 1-0
Jakub Zimny – Andy Routledge (DEN, 1405) 1-0
Oliwia Ścisła – Nadim Osserian (ENG, 1045) 1-0
CM Wiktoria Śmietańska – Artur Czyż (POL, 1907 – gościnnie) 0-1

Zawody uświetniła arcymistrzyni Klaudia Kulon reprezentująca Hammersmith Chess Club w lidze angielskiej.

27. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży – 5. Turniej

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży

Organizator:
MUKS MDK Śródmieście, ul.Dubois 5 50-208 Wrocław, tel. 71 329-95-31

Kierownik zawodów:
Dla kat. „A”, „B”, „C”:
Wiesław Janocha, tel. 607-235-531; e-mail: wieslawjanocha@poczta.onet.pl

Dla kat. „D”, „E”, „F”:
Krzysztof Krupa tel. 604-900-335, e-mail:pakruk@op.pl

Termin i miejsce:
Grupy A, B i C:
I – 30.03.2019
II – 27.04.2019
III – 22.06.2019
IV – 7.09.2019
V – 30.11.2019
– zgłoszenia do godz. 9.45
Wrocławski Klub Szachowy Hetman, ul. Św. Antoniego 31b, 50-073 Wrocław

Grupy D, E i F: 23.02, 30.03, 18.05, 19.10, 30.11.2019 r. – zgłoszenia do godz. 9.45
MDK Śródmieście, ul.Dubois 5, 50-208 Wrocław

Zapisy:
W miejscu zawodów na 30 minut przed turniejem.
Kategorie:
A – do lat 14 (ur. 2005 r. i młodsi)
B – do lat 11 (ur. 2008 r. i młodsi)
C – do lat 9 (ur. 2010 r. i młodsi)
D – do lat 8 (ur. 2011 r. i młodsi)
E – do lat 7 (ur. 2012 r. i młodsi)
F – do lat 6 (ur. 2013 r. i młodsi)
• osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt
Regulamin:
Tempo gry w grupach A, B i C będzie wynosić 10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. W grupach D, E, F 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

W grupach A, B, C i D po 7 rund, w grupie E po 6 rund,a w grupie F po 5 rund w każdym turnieju. Do klasyfikacji rocznej (osobna dla chłopców i dziewcząt w każdej grupie wiekowej) liczy się suma punktów zdobytych w 4 najlepiej rozegranych turniejach, a przy równej ilości punktów decyduje miejsce zajęte w ostatnim turnieju. Gdy do turnieju w grupie wiekowej zgłosi się co najmniej 12 chłopców i 12 dziewcząt, to chłopcy i dziewczęta w tej grupie wiekowej grają osobno, a w przeciwnym wypadku grają we wspólnej grupie, ale mają osobne klasyfikacje. W turniejach dla dzieci (grupy D, E i F) w przerwach między rundami wyświetlane są bajki i organizowane różne gry, zabawy konkursy prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów MDK Śródmieście, zaś podczas zapisów i tworzenia list startowych, przed rozpoczęciem I rundy, organizowane są występy artystyczne. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej www.muks-srodmiescie.pl

UWAGA!

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

27. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży – 4. Turniej

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży

Organizator:
MUKS MDK Śródmieście, ul.Dubois 5 50-208 Wrocław, tel. 71 329-95-31

Kierownik zawodów:
Dla kat. „A”, „B”, „C”:
Wiesław Janocha, tel. 607-235-531; e-mail: wieslawjanocha@poczta.onet.pl

Dla kat. „D”, „E”, „F”:
Krzysztof Krupa tel. 604-900-335, e-mail:pakruk@op.pl

Termin i miejsce:
Grupy A, B i C:
I – 30.03.2019
II – 27.04.2019
III – 22.06.2019
IV – 7.09.2019
V – 30.11.2019
– zgłoszenia do godz. 9.45
Wrocławski Klub Szachowy Hetman, ul. Św. Antoniego 31b, 50-073 Wrocław

Grupy D, E i F: 23.02, 30.03, 18.05, 19.10, 30.11.2019 r. – zgłoszenia do godz. 9.45
MDK Śródmieście, ul.Dubois 5, 50-208 Wrocław

Zapisy:
W miejscu zawodów na 30 minut przed turniejem.
Kategorie:
A – do lat 14 (ur. 2005 r. i młodsi)
B – do lat 11 (ur. 2008 r. i młodsi)
C – do lat 9 (ur. 2010 r. i młodsi)
D – do lat 8 (ur. 2011 r. i młodsi)
E – do lat 7 (ur. 2012 r. i młodsi)
F – do lat 6 (ur. 2013 r. i młodsi)
• osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt
Regulamin:
Tempo gry w grupach A, B i C będzie wynosić 10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. W grupach D, E, F 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

W grupach A, B, C i D po 7 rund, w grupie E po 6 rund,a w grupie F po 5 rund w każdym turnieju. Do klasyfikacji rocznej (osobna dla chłopców i dziewcząt w każdej grupie wiekowej) liczy się suma punktów zdobytych w 4 najlepiej rozegranych turniejach, a przy równej ilości punktów decyduje miejsce zajęte w ostatnim turnieju. Gdy do turnieju w grupie wiekowej zgłosi się co najmniej 12 chłopców i 12 dziewcząt, to chłopcy i dziewczęta w tej grupie wiekowej grają osobno, a w przeciwnym wypadku grają we wspólnej grupie, ale mają osobne klasyfikacje. W turniejach dla dzieci (grupy D, E i F) w przerwach między rundami wyświetlane są bajki i organizowane różne gry, zabawy konkursy prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów MDK Śródmieście, zaś podczas zapisów i tworzenia list startowych, przed rozpoczęciem I rundy, organizowane są występy artystyczne. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej www.muks-srodmiescie.pl

UWAGA!

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

27. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży – 3. Turniej

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach dla młodzieży

Organizator:
MUKS MDK Śródmieście, ul.Dubois 5 50-208 Wrocław, tel. 71 329-95-31

Kierownik zawodów:
Dla kat. „A”, „B”, „C”:
Wiesław Janocha, tel. 607-235-531; e-mail: wieslawjanocha@poczta.onet.pl

Dla kat. „D”, „E”, „F”:
Krzysztof Krupa tel. 604-900-335, e-mail:pakruk@op.pl

Termin i miejsce:
Grupy A, B i C:
I – 30.03.2019
II – 27.04.2019
III – 22.06.2019
IV – 7.09.2019
V – 30.11.2019
– zgłoszenia do godz. 9.45
Wrocławski Klub Szachowy Hetman, ul. Św. Antoniego 31b, 50-073 Wrocław

Grupy D, E i F: 23.02, 30.03, 18.05, 19.10, 30.11.2019 r. – zgłoszenia do godz. 9.45
MDK Śródmieście, ul.Dubois 5, 50-208 Wrocław

Zapisy:
W miejscu zawodów na 30 minut przed turniejem.
Kategorie:
A – do lat 14 (ur. 2005 r. i młodsi)
B – do lat 11 (ur. 2008 r. i młodsi)
C – do lat 9 (ur. 2010 r. i młodsi)
D – do lat 8 (ur. 2011 r. i młodsi)
E – do lat 7 (ur. 2012 r. i młodsi)
F – do lat 6 (ur. 2013 r. i młodsi)
• osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt
Regulamin:
Tempo gry w grupach A, B i C będzie wynosić 10 minut na partię + 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. W grupach D, E, F 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

W grupach A, B, C i D po 7 rund, w grupie E po 6 rund,a w grupie F po 5 rund w każdym turnieju. Do klasyfikacji rocznej (osobna dla chłopców i dziewcząt w każdej grupie wiekowej) liczy się suma punktów zdobytych w 4 najlepiej rozegranych turniejach, a przy równej ilości punktów decyduje miejsce zajęte w ostatnim turnieju. Gdy do turnieju w grupie wiekowej zgłosi się co najmniej 12 chłopców i 12 dziewcząt, to chłopcy i dziewczęta w tej grupie wiekowej grają osobno, a w przeciwnym wypadku grają we wspólnej grupie, ale mają osobne klasyfikacje. W turniejach dla dzieci (grupy D, E i F) w przerwach między rundami wyświetlane są bajki i organizowane różne gry, zabawy konkursy prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów MDK Śródmieście, zaś podczas zapisów i tworzenia list startowych, przed rozpoczęciem I rundy, organizowane są występy artystyczne. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej www.muks-srodmiescie.pl

UWAGA!

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.