Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 2019

W dniach 18-19.05.2019 r. w Legnicy odbędą się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich.

Serwisy turniejowe – zgłoszenia:
Ch-8, Ch-10, Ch-12, Ch-14, Ch-16, Ch-18
D-8, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18

Gorąco zachęcamy do udziału w imprezie!

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy:
Dolnośląski Związek Szachowy
Klub Szachowy Miedź Legnica
Urząd Miasta Legnica
2. Termin i miejsce rozgrywek: 
18-19.05.2019 (sobota-niedziela)
Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, ul. Wierzyńskiego 1 (os. Piekary)
3. Uczestnictwo:
W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.
Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8 (r.ur. 2011 i młodsi), 10 (2009-2010), 12 (2008-2007), 14 (2005-2006), 16 (2004-2003) i 18 (2002-2001) z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze PZSzach – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika w CR (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.
4. Zgłoszenia, wpisowe:
Wpisowe: 20 zł od osoby, płatne na miejscu.
Do turnieju przyjętych będzie maksymalnie 160 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia maksymalnie do dnia 17.05.2019 godz. 20:00.
Formularz zgłoszeniowy w serwisie turniejowym na stronie chessmanager.com
5. System rozgrywek, tempo gry:
5.1. Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund lub kołowym – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów. Grupy do lat 8 grają 7 rund.
5.2. Tempo gry wynosi 15 min + 10 s/ruch lub 25 min na partię dla zawodnika – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.
5.3. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie. 
5.4. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 min.
5.5. Grupy do lat 10, 12, 14, 16, 18 będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
6. Harmonogram turnieju.
sobota, 18.05.2019
8:30 – 9.30 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego
10.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw
10.10 – 11.00 I runda
11.00 – 11.50 II runda
11.50 – 12:40 III runda
12.40 – 13.40 przerwa obiadowa
13.40 – 14.30 IV runda
14.30 – 15.20 V runda
15:20 – 16:10 VI runda
Grupy do lat 8 grają jeden dzień (sobota): 4 rundy do obiadu, 3 rundy po obiedzie i zakończenie po 7 rundzie.
niedziela, 20.05.2018
10.00 – 10.50 VII runda
10.50 – 11.40 VIII runda
11.40 – 12.30 IX runda
około. 13.00 – Uroczyste zakończenie mistrzostw
7. Nagrody:
Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsca II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla zawodników w poszczególnych grupach w zależności od ilości startujących osób w danej grupie.
Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.
8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator nie zapewia zakwaterowania, ale może pomóc w znalezieniu noclegu.
W trakcie trwania mistrzostw (sobota, niedziela) istnieje możliwość zjedzenia obiadu na miejscu.
Zapotrzebowanie na obiady należy zgłosić wcześniej do 11 maja 
do Piotra Kowalaka: chesspk@interia.pl tel. 603 033 219.
Obiad w cenie ok.12 zł (drugie danie) – płatne na miejscu.
9. Sprawy organizacyjne i inne:
– w mistrzostwach można zdobyć V i IV kat. szachową
– sprzęt szachowy zapewnia organizator,
– podczas turnieju czynna będzie kawiarnia,
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
– kierownik turnieju: Piotr Kowalak
– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.