Kursokonferencja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Szachowego

Kursokonferencja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Szachowego

Termin: 29.09.2018 (niedziela)

Miejsce: Wrocławski Klub Szachowy Hetman, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31 B

Uprawnieni do udziału w Konferencji sędziowskiej DZSzach: sędziowie zarejestrowani Dolnośląskim Związku Szachowym, posiadający licencję sędziowską PZSzach oraz opłaconą roczną opłatę za sędziowanie w 2019.

W Kursie sędziowskim na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową) może wziąć udział osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą składkę roczną za 2019 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska (minimum cztery turnieje jako sędzia asystent, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).

Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu:
a) przepisów gry FIDE
b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,
c) systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),
d) ustalania kolejności miejsc w turniejach,
e) obliczania norm na kategorie szachowe,
f) sprawozdań sędziowskich,
g) statusu sędziego szachowego

Opłata za kurs sędziowski wynosi 150 zł zgodnie z KOF 2019 pkt. 10.

Harmonogram
9:00 – 10:30 Kurs sędziowski cz. 1. – Przepisy gry FIDE
10:30 – 11:00 Konferencja: zmiany w przepisach, ewidencji zawodników
11:00 – 11:30 Wybory do Kolegium sędziów DZSzach
11:45 – ogłoszenie wyników wyborów – zakończenie części konferencyjnej.
12:00 – 14:00 Kurs sędziowski cz. 2. – Przepisy turniejowe, klasyfikacyjne, ewidencyjne, systemy rozgrywek, sprawozdawczość
14:30 – 15:30 Egzamin

Zgłoszenia przyjmuje Rafał Siwik, EMAIL: rafal@siwik.pl SMS: 78 3333 900