Hetmańska Szkółka Szachowa

ZALECANE STARTY

Zajęcia szachowe we Wrocławskim Klubie Szachowym HETMAN prowadzone przez instruktorów:

Michał Bęś
Rafał Siwik
Marek Ścisły

Termin zajęćInstruktorGrupa docelowa
PONIEDZIAŁEK
17:45 – 19:50
Marek ŚcisłyPoczątkujący, do IV kategorii szachowej
WTOREK
16:00 – 17:30
Rafał SiwikPoczątkujący SP 81
CZWARTEK
17:40-18:40
Michał BęśPoczątkujący
CZWARTEK
18:45-20:00
Michał BęśZaawansowani

Zajęcia prowadzone w ramach Programu KLUB dofinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.