Hetmańska Szkółka Szachowa

Zajęcia szachowe we Wrocławskim Klubie Szachowym HETMAN prowadzone przez instruktorów:

Michał Bęś
Rafał Siwik
Marek Ścisły

Termin zajęćInstruktorGrupa docelowa
PONIEDZIAŁKI
g. 17:45 – 19:50
Marek ŚcisłyPoczątkujący, do IV kategorii szachowej
WTORKI
g. 16:00 – 17:30
Rafał SiwikPoczątkujący SP 81
CZWARTKI
g. 17:40-18:40
Michał BęśPoczątkujący
CZWARTKI
g. 18:45-20:00
Michał BęśZaawansowani

Zapisy – zgłoszenia u prezesa Rafała Siwika – zakładka KONTAKT