1% PODAKTKU DLA KLUBU

Możesz przekazać 1% podatku na SZACHY
wystarczy w formularzu PIT w odpowiednich rubrykach wpisać kwotę (1% należnego podatku), 
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN i nr KRS 0000085615

  NAJBLIŻSZE TURNIEJE

24-25.02.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 2.

03.03.2018 
Turniej Czekoladowy 
Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Blitzu - II Turniej

04.03.2018 
III Liga 
HETMAN - Radków
IV Liga 
HETMAN - Oława
Śródmieście - Brzeg Dolny

10-11.03.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 3.

12.03.2018 
OMW w Szachach Szybkich 3.

24.03.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.03.2018 
III Liga 
Śródmieście - Polonia

08.04.2018 
III Liga 
HETMAN - Oleśnica

09.04.2018 
OMW w Szachach Szybkich 4.

 14-15.04.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 4.

07.05.2018 
OMW w Szachach Szybkich 5.

09.06.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.06.2018 
OMW w Szachach Szybkich 6.

 

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

KOMUNIKAT - REGULAMIN CZEKOLADOWEGO GRAND PRIX HETMANA w sezonie 2013/14

CZEKOLADOWE GP Hetmana 2013 14KOMUNIKAT - REGULAMIN

CZEKOLADOWEGO GRAND PRIX HETMANA

2013/14

 

1.Organizator: 

WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.

2. Miejsce:
 

Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

 

3. Termin:

 

Pierwszy turniej: 20 października 2013r. (niedziela)

 

Potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

 

Kolejne 7 turniejów: raz w miesiącu w niedzielę.

 

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN.

 

Zgłoszenia do turnieju:

 

- poprzez formularz na stronach: www.gant.wroclaw.pl, chessarbiter.com,

 

- poprzez SMS na numer 604514545 (należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia).

 

- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

5. System rozgrywek:

 

Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 15 minut na partię.

 

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy,  chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

 

7. Punktacja w turnieju:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

 

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 7 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

 

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

 

9. Klasyfikacje dodatkowe:

 

Klasyfikacja dodatkowa będzie prowadzona w następujących kategoriach wiekowych:

 

- urodzeni w 2001r. i starsi,

 

- urodzeni w 2002r.,

 

- urodzeni w 2003r.,

 

- urodzeni w 2004r.

 

- urodzeni w 2005r.,

 

- urodzeni w 2006r. i młodsi 

 


10. Nagrody:

 

W każdym turnieju minimum 15% zawodników otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

 

Trzech najlepszych zawodników  w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową. Trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej otrzyma medale,  dyplom i upominek.

 


11. Postanowienia końcowe:

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Liczba miejsc ograniczona do 50.

 

Każdy uczestnik i jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i komunikatów z zawodów.

 

Zapraszamy!