NAJBLIŻSZE TURNIEJE

21.10.2017 Turniej Czekoladowy

22.10.2017 III Liga
HETMAN - Kudowianka
Śródmieście - Wisznia Mała

05.11.2017 IV Liga
HETMAN II - HETMAN III
Śródmieście II - Śródmieście III

13.11.2017 25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 9. Turniej

18.11.2017 OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

19.11.2017 III Liga
Śródmieście - HETMAN
IV Liga
HETMAN - Polonia
Śródmiwście - Oława

04.12.2017 25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 10. Turniej

10.12.2017 III Liga
HETMAN - Oława
IV Liga
HETMAN - Wisznia Mała / Pęgów

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Komunikat: Czekoladowe GRAND PRIX WKSz GANT HETMANA 2012/13

Czekoladowe GRAND PRIX WKSz GANT HETMANA 2012/13


Dotychczasowe Turnieje Czekoladowe, w bieżącym roku szkolnym 2012/13, przybrały formę cyklu, w którym prowadzona będzie klasyfikacja generalna!


I turniej - 25.11.2012r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

II turniej - 15.12.2012 r., sobota - WYNIKI | RELACJA

III turniej - 20.01.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

IV turniej - 24.02.2013 r., niedziela - WYNIK | RELACJA

 

V turniej - 17.03.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

VI turniej - 28.04.2013 r., niedziela - WYNIKI RELACJA

VII turniej - 26.05.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

VIII turniej - FINAŁ - 26.05.2013 r., niedziela - ZGŁOSZENIA

Klasyfikacja generalna 2012/13r.


KOMUNIKAT - REGULAMIN CZEKOLADOWEGO GRAND PRIX HETMANA

1.Organizator:

WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.2. Miejsce:

Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

3. Termin:

Pierwszy turniej: 25.11.2012r. (niedziela), potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

Kolejne turnieje: raz w miesiącu.

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN. Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz na stronie www.gant.wroclaw.pl lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.5. System rozgrywek:

Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 15 minut na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy,  chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 6 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w osobnej kategorii dla dziewczynek i chłopców.


7. Nagrody:

W każdym turnieju minimum 15% dziewczynek i chłopców otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary, medale i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową.8. Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Liczba miejsc ograniczona do 50.

9. UWAGA! Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Zapraszamy!