1% PODAKTKU DLA KLUBU

Możesz przekazać 1% podatku na SZACHY
wystarczy w formularzu PIT w odpowiednich rubrykach wpisać kwotę (1% należnego podatku), 
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN i nr KRS 0000085615

  NAJBLIŻSZE TURNIEJE

24-25.02.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 2.

03.03.2018 
Turniej Czekoladowy 
Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Blitzu - II Turniej

04.03.2018 
III Liga 
HETMAN - Radków
IV Liga 
HETMAN - Oława
Śródmieście - Brzeg Dolny

10-11.03.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 3.

12.03.2018 
OMW w Szachach Szybkich 3.

24.03.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.03.2018 
III Liga 
Śródmieście - Polonia

08.04.2018 
III Liga 
HETMAN - Oleśnica

09.04.2018 
OMW w Szachach Szybkich 4.

 14-15.04.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 4.

07.05.2018 
OMW w Szachach Szybkich 5.

09.06.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.06.2018 
OMW w Szachach Szybkich 6.

 

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Komunikat: Czekoladowe GRAND PRIX WKSz GANT HETMANA 2012/13

Czekoladowe GRAND PRIX WKSz GANT HETMANA 2012/13


Dotychczasowe Turnieje Czekoladowe, w bieżącym roku szkolnym 2012/13, przybrały formę cyklu, w którym prowadzona będzie klasyfikacja generalna!


I turniej - 25.11.2012r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

II turniej - 15.12.2012 r., sobota - WYNIKI | RELACJA

III turniej - 20.01.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

IV turniej - 24.02.2013 r., niedziela - WYNIK | RELACJA

 

V turniej - 17.03.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

VI turniej - 28.04.2013 r., niedziela - WYNIKI RELACJA

VII turniej - 26.05.2013 r., niedziela - WYNIKI | RELACJA

VIII turniej - FINAŁ - 26.05.2013 r., niedziela - ZGŁOSZENIA

Klasyfikacja generalna 2012/13r.


KOMUNIKAT - REGULAMIN CZEKOLADOWEGO GRAND PRIX HETMANA

1.Organizator:

WKSz GANT HETMAN oraz Fundacja Edukacyjna PRIMO LOCO.2. Miejsce:

Wrocławski Klub Szachowy GANT HETMAN, ul. Św. Antoniego 31B

3. Termin:

Pierwszy turniej: 25.11.2012r. (niedziela), potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda godz. 10:00, Zakończenie turnieju około 14:00

Kolejne turnieje: raz w miesiącu.

4. Uczestnictwo i wpisowe:
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki z rankingiem do 1600 włącznie. Wpisowe 15 PLN. Zgłoszenia do turnieju poprzez formularz na stronie www.gant.wroclaw.pl lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.5. System rozgrywek:

Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
tempo gry wynosi 15 minut na partię.

6. Sędziowanie:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy,  chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne.

7. Punktacja:
O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

8. Klasyfikacja generalna:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 6 najlepszych wyników uzyskanych z 8 turniejów.

W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w osobnej kategorii dla dziewczynek i chłopców.


7. Nagrody:

W każdym turnieju minimum 15% dziewczynek i chłopców otrzyma upominki. Każdy uczestnik otrzymuje czekoladę.

Trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary, medale i dyplomy oraz atrakcyjne nagrody związane z tematyką szachową.8. Postanowienia końcowe:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Liczba miejsc ograniczona do 50.

9. UWAGA! Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów.

Zapraszamy!