1% PODAKTKU DLA KLUBU

Możesz przekazać 1% podatku na SZACHY
wystarczy w formularzu PIT w odpowiednich rubrykach wpisać kwotę (1% należnego podatku), 
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN i nr KRS 0000085615

  NAJBLIŻSZE TURNIEJE

24-25.02.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 2.

03.03.2018 
Turniej Czekoladowy 
Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Blitzu - II Turniej

04.03.2018 
III Liga 
HETMAN - Radków
IV Liga 
HETMAN - Oława
Śródmieście - Brzeg Dolny

10-11.03.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 3.

12.03.2018 
OMW w Szachach Szybkich 3.

24.03.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.03.2018 
III Liga 
Śródmieście - Polonia

08.04.2018 
III Liga 
HETMAN - Oleśnica

09.04.2018 
OMW w Szachach Szybkich 4.

 14-15.04.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 4.

07.05.2018 
OMW w Szachach Szybkich 5.

09.06.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.06.2018 
OMW w Szachach Szybkich 6.

 

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu - 01.02.2014r.

KOMUNIKAT O WALNYM ZEBRANIU

Na zebraniach Zarządu Klubu w dniach 6 i 30 grudnia 2013r. prezes Wiesław Lewicki powiadomił zebranych, ze sponsorujące klub przedsiębiorstwo GANT, zaprzestało sponsorowania z dniem 31 października 2013r. Brak sponsora zmienia zasadniczo warunki działalności klubu.
W roku 2014 kończy się kadencja obecnego Zarządu.
Nowe warunki działalności wymagają powiadomienia o tym wszystkim członków klubu, jak też wybrania nowych władz.
Zarząd postanawia zwołać


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU

w dniu 1 lutego 2014r.
w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim terminie o godz. 10.30

Porządek dzienny Walnego Zebrania:


1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Przewodniczący obejmuje prowadzenie obrad.
3. Wybory: sekretarza zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie komisji Mandatowej.
7. Dyskusja.
8. Wybory prezesa.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów prezesa.
10. Wystąpienie nowego Prezesa.
11. Pytania do Prezesa.
12. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów Zarządu i Komisji rewizyjnej.
15. Sprawozdanie komisji Wniosków i Uchwał.
16. Uchwalenie wniosków i uchwał.
17. Zakończenie zebrania.

Prezes Wiesław Lewicki