HETMAŃSKA
SZKÓŁKA SZACHOWA

Terminarz i grupy szkoleniowe
Komunikaty [10.06.2018]
Zalecane turnieje

  NAJBLIŻSZE TURNIEJE

2-3.06.2018 
Czerwcowy Wyścig po Kategorie

09.06.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

23.06.2018 
Blitz - VI turniej

24.06.2018 
Turniej Czekoladowy

25.06.2018 
OMW w Szachach Szybkich 6. 

09.07.2018 
OMW w Szachach Szybkich 7. 

06.08.2018 
OMW w Szachach Szybkich 8. 

08.09.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

10.09.2018 
OMW w Szachach Szybkich 9. 

29.09.2018 
Blitz - VII turniej

08.10.2018 
OMW w Szachach Szybkich 10. 

27.10.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14
Blitz - VIII turniej

17.11.2018 
Blitz - IX turniej

08.12.2018 
Blitz - X turniej

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu - 01.02.2014r.

KOMUNIKAT O WALNYM ZEBRANIU

Na zebraniach Zarządu Klubu w dniach 6 i 30 grudnia 2013r. prezes Wiesław Lewicki powiadomił zebranych, ze sponsorujące klub przedsiębiorstwo GANT, zaprzestało sponsorowania z dniem 31 października 2013r. Brak sponsora zmienia zasadniczo warunki działalności klubu.
W roku 2014 kończy się kadencja obecnego Zarządu.
Nowe warunki działalności wymagają powiadomienia o tym wszystkim członków klubu, jak też wybrania nowych władz.
Zarząd postanawia zwołać


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU

w dniu 1 lutego 2014r.
w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim terminie o godz. 10.30

Porządek dzienny Walnego Zebrania:


1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Przewodniczący obejmuje prowadzenie obrad.
3. Wybory: sekretarza zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie komisji Mandatowej.
7. Dyskusja.
8. Wybory prezesa.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów prezesa.
10. Wystąpienie nowego Prezesa.
11. Pytania do Prezesa.
12. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów Zarządu i Komisji rewizyjnej.
15. Sprawozdanie komisji Wniosków i Uchwał.
16. Uchwalenie wniosków i uchwał.
17. Zakończenie zebrania.

Prezes Wiesław Lewicki