NAJBLIŻSZE TURNIEJE

21.10.2017 Turniej Czekoladowy

22.10.2017 III Liga
HETMAN - Kudowianka
Śródmieście - Wisznia Mała

05.11.2017 IV Liga
HETMAN II - HETMAN III
Śródmieście II - Śródmieście III

13.11.2017 25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 9. Turniej

18.11.2017 OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

19.11.2017 III Liga
Śródmieście - HETMAN
IV Liga
HETMAN - Polonia
Śródmiwście - Oława

04.12.2017 25. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Szybkich - 10. Turniej

10.12.2017 III Liga
HETMAN - Oława
IV Liga
HETMAN - Wisznia Mała / Pęgów

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu - 01.02.2014r.

KOMUNIKAT O WALNYM ZEBRANIU

Na zebraniach Zarządu Klubu w dniach 6 i 30 grudnia 2013r. prezes Wiesław Lewicki powiadomił zebranych, ze sponsorujące klub przedsiębiorstwo GANT, zaprzestało sponsorowania z dniem 31 października 2013r. Brak sponsora zmienia zasadniczo warunki działalności klubu.
W roku 2014 kończy się kadencja obecnego Zarządu.
Nowe warunki działalności wymagają powiadomienia o tym wszystkim członków klubu, jak też wybrania nowych władz.
Zarząd postanawia zwołać


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU

w dniu 1 lutego 2014r.
w pierwszym terminie o godz. 10.00, w drugim terminie o godz. 10.30

Porządek dzienny Walnego Zebrania:


1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Przewodniczący obejmuje prowadzenie obrad.
3. Wybory: sekretarza zebrania, komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków i uchwał.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie komisji Mandatowej.
7. Dyskusja.
8. Wybory prezesa.
9. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów prezesa.
10. Wystąpienie nowego Prezesa.
11. Pytania do Prezesa.
12. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyborów Zarządu i Komisji rewizyjnej.
15. Sprawozdanie komisji Wniosków i Uchwał.
16. Uchwalenie wniosków i uchwał.
17. Zakończenie zebrania.

Prezes Wiesław Lewicki