1% PODAKTKU DLA KLUBU

Możesz przekazać 1% podatku na SZACHY
wystarczy w formularzu PIT w odpowiednich rubrykach wpisać kwotę (1% należnego podatku), 
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN i nr KRS 0000085615

  NAJBLIŻSZE TURNIEJE

24-25.02.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 2.

03.03.2018 
Turniej Czekoladowy 
Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Blitzu - II Turniej

04.03.2018 
III Liga 
HETMAN - Radków
IV Liga 
HETMAN - Oława
Śródmieście - Brzeg Dolny

10-11.03.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 3.

12.03.2018 
OMW w Szachach Szybkich 3.

24.03.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.03.2018 
III Liga 
Śródmieście - Polonia

08.04.2018 
III Liga 
HETMAN - Oleśnica

09.04.2018 
OMW w Szachach Szybkich 4.

 14-15.04.2018 
OMW w Szachach Klasycznych 4.

07.05.2018 
OMW w Szachach Szybkich 5.

09.06.2018 
OMW dla dzieci do lat 9, 11, 14

25.06.2018 
OMW w Szachach Szybkich 6.

 

Partner - MUKS MDK Śródmieście Wrocław

 

 

Walne Zebranie - wybrano nowe władze!

W dniu 17.10.2015 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Szachowego HETMAN, na którym ukonstytuowały się nowe władze Klubu:

 

Rafał Siwik - prezes,
Aleksander Jankowski - członek zarządu ds. sportowych,
Józef Kopij - członek zarządu ds. niepełnosprawnych,
Filip Zombirt - członek zarządu ds. organizacyjno-finansowych,
Stanisław Boćko - członek zarządu,
Ryszard Więckowski - sekretarz.

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów w działalnosci Klubu.

 

 

 Zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 17.10.2015 (sobota) odbyło się:

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Członków Wrocławskiego Klubu Szachowego HETMAN

celem wyboru Zarządu Klubu przed upływem kadencji,

w pierwszym terminie o godz. 15.00, w drugim terminie o godz. 15.30. Z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybory Przewodniczącego Zebrania. W wyborach jawnych.

3.. Wybory sekretarza oraz Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyborach jawnych.

4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Komunikat Komisji Mandatowej.

6. Pytania i odpowiedzi odnośnie sprawozdań.

7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Klubu.

9. Wystąpienia kandydatów.

10. Pytania i odpowiedzi.

11. Wybory Prezesa Głosowanie

12 Komunikat Komisji Skrutacyjnej odnośnie wyborów Prezesa.

13. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

15. Ogłoszenie wyników wyborów.

16. Ustalenie funkcji w Zarządzie i wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

17. Zakończenie zebrania.